Oddział
Terapeutyczny

Nasze działania ukierunkowane są na...

Wspomaganie rozwoju dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dążenie do poprawy jakości ich funkcjonowania. Służymy pomocą także rodzicom, ukierunkowując i wspierając ich w tej trudnej sztuce wychowania swoich dzieci. Chcemy aby każdy, kto do nas zawita czuł się u nas wyjątkowo.

Realizujemy swoje założenia dzięki szczegółowej diagnozie i kompleksowej terapii. Zależy nam na tym, aby te najmłodsze pociechy oraz ich bliscy w jednym miejscu uzyskali szybką i kompleksową pomoc. Zapewniamy bezpieczeństwo, dyskrecję i zrozumienie. Cechuje nas zaangażowanie i profesjonalizm. Każde dziecko jest przez nas traktowane w sposób indywidualny.

Nasz zespół, w skład którego wchodzą m.in lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda i terapeuta integracji sensorycznej – ściśle współpracuje ze sobą, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową i profesjonalną pomoc. Prócz działań na polu terapeutycznym skupiamy się na wspieraniu rozwoju małych dzieci oraz ich rodzin.

  • Podstawą zakwalifikowania do oddziału terapeutycznego jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowo jest możliwość realizowania BEZPŁATNIE zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (wymagana jest opinia)

ZajęciA Specjalistyczne

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM 

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ/ NEUROLOGOPEDĄ

INTEGRACJA SENSORYCZNA

REWALIDACJA

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPTENCJE
EMOCJONALNO-SPOŁECZNE

TOMATIS - TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ

ALPAKOTERAPIA

DOGOTERAPIA

BIOFEEDBACK

TERAPIA RĘKI

ARTETERAPIA

SENSOPLASTYKA