O przedszkolu - Gucio Przedszkole

O przedszkolu

Informacje

 1. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku
 2. Godziny otwarcia 6.30 – 16.00
 3. Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 do 6 lat,
 4. Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok w miarę posiadanych wolnych miejsc.Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do Przedszkola proszeni są o wcześniejszy kontakt z dyrekcją Przedszkola oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Ostatecznym warunkiem umieszczenia dziecka na liście jest wpłata wpisowego i podpisanie umowy. Wpisowe (jednorazowa opłata przy zapisie dziecka na cały okres pobytu w Przedszkolu) – jest opłatą bezzwrotną gwarantującą rezerwację miejsca.
 5. Realizujemy obowiązek przedszkolny dla dzieci 6 letnich, przygotowujący dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
 6. Czesne płatne 12 miesięcy w roku według obowiązującego cennika.
 7. Oddział terapeutyczny: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pobyt w przedszkolu oraz kompleksową terapia mają zapewnioną BEZPŁATNIE.Opłata za wyżywienie zgodnie z bieżącym cennikiem
 8. W przedszkolu realizowane są BEZPŁATNE zajęcia w ramach Wczesnego wspomagania Rozwoju
 9. Przedszkole za dodatkową opłatą zapewnia wyżywienie gwarantuje w ciągu dnia śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek oraz napoje ciepłe i zimne.
Posiłki zapewnia  firma cateringowa posiadająca koncesję na żywienie dzieci – „Catering Wierzbno”.

Ramowy plan dnia

6.30 – 9.00 Schodzenie się dzieci do placówki

 • Swobodna zabawa
 • Zabawy integracyjne
 • Zabawy ruchowe
 • Ćwiczenia poranne
 • Prace porządkowe
 • Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. z opinią, orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej

9.00-9.30 Śniadanie

 • Czynności higieniczne przed posiłkiem
 • Spożywanie posiłku
 • Czynności higieniczne i porządkowe po posiłku
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych

9.30-11.00 Realizacja zajęć edukacyjnych

 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN
 • Zajęcia terapeutyczne wspomagające rozwój
 • Zajęcia plastyczne oraz zabawy konstrukcyjne
 • Zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze,

11.00-11.45  Zabawa swobodna

 • Rozwijanie umiejętności zabawy: zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz na placu zabaw, dowolne zabawy według zainteresowań i potrzeb dzieci tj. zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
 • Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze
 • Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. z opinią, orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej

11.45 – 12.30  Obiad

 • Rozwój samoobsługi
 • Mycie rąk, nakrywanie do stołu
 • Utrwalanie nawyków kulturalnego spożywania posiłku
 • Czynności higieniczne po posiłku

12.30 – 13.00 Odpoczynek i relaks

 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej
 • Czytanie wybranych bajek, przeglądanie książeczek przez dzieci
 • Słuchanie nagrań bajek z płyt CD

13.00– 14.00 Zajęcia dodatkowe

 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień dzieci
 • Stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych oraz społeczno- emocjonalnych
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 • Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. z opinią, orzeczeniem z poradni psychologiczno pedagogicznej

14.00-14.30      Podwieczorek

 • Rozwijanie umiejętności samoobsłuchowych
 • Zabiegi higieniczne
 • Spożywanie posiłku

14.30 – 16.00 Zabawy popołudniowe

  • Rozwijanie umiejętności zabawy: zabawy zorganizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz na placu zabaw, dowolne zabawy według zainteresowań i potrzeb dzieci tj. zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
  • Zajęcia o charakterze wychowawczym
  • Pobyt na świeżym powietrzu
  • Zajęcia dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną m.in. z opinią, orzeczeniem z poradni psychologiczno pedagogicznej
  • Prace porządkowe i wspólne sprzątanie Sali
  • Rozchodzenie się dzieci do domów

Zajęcia dodatkowe

DOGOTERAPIA

Wyjątkowa więź między psem, a dzieckiem której nie można opisać słowami. Ta ciepła relacja przyczynia się do wieloaspektowego wspierania rozwoju dziecka w szczególności sfery społeczno-emocjonalnej. Pies, poprzez bezwarunkową akceptację zaspokaja potrzebę bliskości, łagodzi poczucie samotności, odrzucenia czy lęku. Kontakt z psami daje dzieciom stabilność emocjonalną, a przebywanie z nimi prowadzi między innymi do redukcji stresu i zwiększonego poczucia bezpieczeństwa. Pies to ktoś kto motywuje, rozluźnia, aktywizuje mimo woli, inspiruje do działania, dowartościowuje, wprowadza w spontaniczność oraz bezwarunkowo akceptuje.

ALPAKOTERAPIA

Alpaki : mówi się o nich „duże owieczki” lub „żywe maskotki”. Lubią towarzystwo dzieci i dorosłych. Kontakt z nimi ma pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie, który poprzez wydzielanie endorfin uspokaja i rozluźnia. Te szczególne zwierzęta potrafią pozytywnie oddziaływać wszechstronnie na rozwój dzieci. Alpaki to zwierzęta o bardzo łagodnym usposobieniu, delikatne i zupełnie pozbawione agresji. Szybko zaprzyjaźniają się zarówno z człowiekiem, jak i innymi zwierzętami. Pozytywnie nastawione do dzieci, lubią być głaskane i przytulane.

LOGORYTMIKA

Zajęcia oparte na muzyce i tekstach słownych, połączona z ruchami ciała. To forma połączenia rytmiki i terapii logopedycznej, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo – ruchową i ruchową dzieci. Logorytmika: rozwijają umiejętność sprawnego wykonywania makro – i mikro – ruchów; pomagają w orientowaniu się w schemacie własnego ciała i przestrzeni; sprzyjają poprawie koncentracji uwagi; stymulują myślenie i mowę; uczą zdyscyplinowania i umiejętności pracy w grupie.

SENSOPLASTYKA

Wprowadzają dzieci w świat barw, faktur oraz zapachów. Pobudzają wszystkie zmysły – wzroku, węchu, smaku, słuchu i dotyku, pozytywnie wpływają na rozwój kreatywności i twórczego myślenia. Sensoplastyka daje dzieciom możliwość uwalniania swojej naturalnej ekspresji twórczej, usprawniania zarówno motoryki małej, jak i dużej, wzbogacania słownictwa, czerpania satysfakcji z kreatywnego tworzenia, a także doświadczania sukcesów w realizacji swoich pomysłów. Na zajęciach wykorzystywane są materiały sensoryczne składające się z produktów spożywczych

SZACHY

Gra w szachy wymaga opracowania różnych, stale modyfikowanych strategii, ciągłego podejmowania decyzji. W trakcie gry dzieci poprawiają zdolności intelektualne, zwiększają poziom inteligencji, poprawiają umiejętności arytmetyczne, wyostrzają zdolności językowe, kształtują umiejętność krytycznego myślenia. Ponadto bardzo wszechstronnie rozwijają inteligencję emocjonalną oraz umiejętności psychospołeczne.

ZAJĘCIA METODĄ DOBREGO STARTU WG MARTY BOGDANOWICZ

Metoda Dobrego Startu sprzyja optymalnemu rozwojowi dziecka. Systematyczne ćwiczenia usprawniają uwagę, percepcję, pamięć, wyobraźnię wzrokową i słuchową, motorykę małą i dużą oraz ich wzajemne współdziałanie, czyli koordynację. Ćwiczenia językowe wzbogacają słownictwo, dzieci uczą się prawidłowo formułować zdania, odpowiadać na pytania, dostrzegać związki między treścią obrazka a tym, co zostało wyrażone słownie. Metoda Dobrego Startu rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, dziecko szybciej uczy się pisać i czytać.

KODOWANIE

Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie to nic innego jak ciekawe zajęcia polegające na rozwiązywaniu zagadek i problemów w kreatywny sposób.

Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej. Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby i zainteresowania dziecka jest innowacja „Kodowanie w przedszkolu”.

JASKINIA GIER PLANSZOWYCH

Gry planszowe to świetna zabawa! Zaraz obok dostarczania rozrywki, największą zaletą – jak również rolą! – gier planszowych jest dostarczanie dziecku odpowiednich środków, by mogło w pełni się rozwijać. Planszówki posiadają wiele właściwości edukacyjnych, które angażują umysł i ciało dziecka we wspólną zabawę. Dzięki różnorodności form i poruszanej tematyki, obecnie na rynku jest niezliczona ilość gier planszowych, które pomagają dziecku poznawać świat. Jest to jeden z najprzyjemniejszych sposobów eksplorowania rzeczywistości, który powoli wprowadza dziecko w otoczenie i dorosłość. Gry są również doskonałą okazją na ćwiczenie logicznego myślenia, które jest podstawą prawidłowego funkcjonowania mózgu.

WYGIBAJTUS

Rozwój sprawności ruchowej przedszkolaka. Aktywność fizyczna sprawia dziecku przyjemność i wiele radości. Zajęcia dodatkowo wpływają na stymulację zmysłów, poprawę równowagi oraz koncentrację. Zajęcia sportowe dla dzieci uczą współpracy z innymi, organizowania zadań w grupie. Dziecko uczy się również, że czasem, by odnieść sukces, trzeba bardzo się postarać, za to zwycięstwo smakuje wtedy szczególnie mocno. Sport nieodmiennie wiąże się z przegrywaniem – jeśli rodzic czy trener wytłumaczą dziecku, że w przegrywaniu nie ma nic złego, łatwiej wejdzie ono w życie szkolne i późniejsze. Nie będzie tak mocno przeżywało niepowodzeń, bo spotka się z nimi nie po raz pierwszy. Dziecko będzie wiedziało, że jedna porażka nie oznacza nic złego, że zdarza się każdemu i że warto starać się, by w przyszłości jej uniknąć.

Język angielski